اتاق فرار تله مرگ

امتیاز حرفه ای 3.5
امتیاز مردمی 2.5

توضیحات اتاق

شما در بازی تله مرگ در چهار فضای مجزا و وسيع قرار ميگيريد. هر بازيكن باستان شناسی است که در دهلیز های اسرار آمیز و تو در توی این تله مرگ سرگردانند و نمیتوانند راه خروج را پیدا کنند. این گروه که سعی در پیدا کردن مومیای توت عنخ آمون و گنج هایش را دارند در دالون های هرم گیر افتاده اند، که برای نجات خود و شکستن طلسم مومیایی نیاز به دو طلسم جداگانه دارند تا مومیایی را آزاد و خود را از تله های مرگ نجات دهند.

لیست امکانات
میانگین امتیازات مردمی
5.4 12 امتیاز
تعداد 4.8
موقعیت 4
فضا 3%
خدمات 1.5%
قیمت 2%
تمیزی 2.5%
میانگین امتیازات حرفه ای
5.4 12 امتیاز
تعداد 4.8
موقعیت 4
فضا 3%
خدمات 1.5%
قیمت 2%
تمیزی 2.5%
نظرات
Farshid Abdi
Farshid Abdi
2.5

FSc some changes
ggg

Farshid Abdi
Farshid Abdi
3.5

FSc some changes
ggg

افزودن نظر
برای درج نظر درباره این اتاق لطفا وارد شوید